Kde nás uvidíte

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.

Ostatní rekonstrukce

 

Náboženské minimum

V průběhu našich akcí neustále narážíme na duchovní rozměr středověkého života a od toho se odvíjející náboženské chování/jednání postav, které představujeme. Následující text se v žádném případě nepokouší postihnout rozmanitost či složitost dobového náboženství Spříseženstva ve druhé polovině 15. století, alebrž se čistě účelově soustřeďuje na několik instrukcí, co dělat, abychom vypadali věrohodněji. Projekt Švýcarské pěchoty sdružuje lidi různých náboženství a přesvědčení, tak jako i členy bez víry. To je třeba překonat a v rámci našich akcí (soukromých i pro veřejnost) vystupovat jednotně jako dobří švýcarští katolíci, kterými bychom v naší době bezesporu byli.

Článek ke stažení zde

____________________________________________

 

Švýcaři a hudba

Muzika doprovázela vojáky, co paměť sahá. Zůzné znělky a signály sloužily k předávání rozkazů, bubny a píšťaly zpestřovaly dlouhé míle pochodů a tytéž nástroje také posloužily v okamžicích odpočinku. V článku je několik stručných informací týkajících se – jak jinak – švejcarského muzicírování.

ČLÁNEK KE STAŽENÍ ZDE

_______________________________________