Rattenschwanz z.s.

Oživená jednotka

Fähnlein Rattenschwanz 1476 představuje žoldnéřský oddíl Spříseženstva vzniklý po bitvě u Murtenu v červnu roku 1476, kde Spříseženci na hlavu porazili vojsko burgundského vévody Karla Smělého. Vítězství to bylo obrovské, ale přesto ne každý dostal díl z pohádkové kořisti, která po Burgunďanech zůstala. Pár desítek nespokojenců se proto rozhodlo, že se pustí do vojenského řemesla na vlastní pěst, tak jak to už udělali třeba muži z kantonu Zug. Po vyhrané bitvě každý překypoval sebevědomím a navíc, co doma – tam čekala jen nudná každodenní práce. Shromáždili se, ze svých řad si podle tradice zvolili velitele, seřadili se pod vlajky svých kantonů a vydali se už na vlastní pěst nabízet svoje schopnosti a vojenské zkušenosti tomu, kdo zaplatí. Přesněji řečeno tomu, kdo zaplatí nejvíc.

Jsme žoldnéřským oddílem složeným z obyvatel měst a vesnic kantonů Bern, Schwyz a Uri, kteří se vydali na vojenskou dráhu. Dobové prameny uvádějí řadu příkladů, kdy si prostí obyvatelé vydělávali vojenskou službou. Nejsme šlechtická družina ani nezkušení odvedenci. Představujeme houfec dobře placených žoldnéřů, kteří nabízejí své služby těm, kdo si je mohou dovolit. Naším typickým zaměstnavatelem bude město nebo majetný individuál.

V čele Praporce stojí Hauptmann a důstojnický sbor. Praporec je složen z pikenýrů, kteří byli páteří armád Spříseženstva, halapartníků, střelců a jejich doprovodu, tedy rodin vojáků, řemeslníků, obchodníků a dalších, kteří měli své důvody následovat vojáky v poli.